P
open source
If you want the job done right, hire a professional.

Open Source software is programmatuur waarvan de broncode vrij beschikbaar is en aangepast mag worden zolang deze maar weer als Open Source software beschikbaar wordt gemaakt. Open Source leidt tot betere en goedkopere software, verder is het makkelijker om koppelingen tussen diverse toepassingen te realiseren en is de gebruiker niet met handen en voeten gebonden aan één leverancier.